Twaalf verkenningen van kunst en globalisering.
artikel

Twaalf verkenningen van kunst en globalisering.
artikel

Twaalf verkenningen van kunst en globalisering.
artikel

Hun werk geeft een weerslag van lokale politieke gevolgen van het globaliseringproces.
artikel

Beide boeken gaan vanuit verschillende perspectieven in op globalisering en diversiteit in de hedendaagse kunst.
artikel

Beide boeken gaan vanuit verschillende perspectieven in op globalisering en diversiteit in de hedendaagse kunst.
artikel

We zien in Nederland een steeds levendiger debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.
artikel

We zien in Nederland een steeds levendiger debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.
artikel

Grofweg stelt ‘In-between Things’ het thema van globalisering en haar relatie tot de hedendaagse kunst aan de orde.
artikel

Maar ze zijn in feite het resultaat van complexe globaliseringprocessen die tot de dag van vandaag koloniale trekjes vertonen.
artikel

Volgende 10 »

Woordenboek